Забезпечено ОБСЄ (https://www.osce.org/secretariat/383829)

Мені потрібна інформація

Про Дослідження ОБСЄ з питань добробуту та безпеки жінок

 

Про що цей звіт?

У цьому звіті представлені результати міжрегіонального порівняльного дослідження ОБСЄ з питань добробуту та безпеки жінок, яке проводилося у 2018 році в Албанії, Боснії та Герцеговині, Чорногорії, Північній Македонії, Сербії, Молдові [1] та Україні [2]. Дослідження також проводилося у Косово [3].

Дослідження ОБСЄ мало на меті зібрати порівняльні дані щодо різних видів насильства, які жінки пережили у дитинстві та протягом усього свого життя. Дослідження вивчало випадки насильства над жінками в умовах конфлікту та у мирний час, а також вплив насильства на жінок, включно з його довготривалими наслідками. Для того, щоб краще зрозуміти основні причини насильства, учасникам дослідження ставилися питання про норми та ставлення щодо насильства над жінками.

Дослідження виявило цілу низку тенденцій та даних щодо рівня поширеності насильства стосовно жінок та дівчат, його впливу та соціальних норм та стереотипів, які за цим стоять. Отже, дослідження показало, що:

 • 70% жінок, або приблизно 16 мільйонів жінок, починаючи з 15 років, пережили якусь із форм сексуального домагання, переслідування, насильства, вчиненого інтимним партнером або іншою особою (включно з психологічним, фізичним або сексуальним насильством);
 • 45% жінок, або приблизно 10,2 мільйона жінок зазнали сексуальних домагань, включно з домаганнями через Інтернет;
 • 23% жінок, або приблизно 4,9 мільйона жінок, зазнали фізичного та / або сексуального насильства з боку інтимного партнера;
 • 18% жінок, або приблизно 4,4 мільйона жінок зазнали фізичного та / або сексуального насильства, вчинене іншою, ніж партнер, особою.

 

Найпоширенішою формою насильства з боку інтимного партнера є психологічне насильство, причому 60% жінок, які були в стосунках, зазнали його саме від партнера.

Дані дослідження говорять про те, що у регіоні і досі є поширеними переконання про послужливість жінки, подружню покірність і мовчання довкола насильства проти жінок та дівчат, і що ті жінки, які дотримуються таких переконань, частіше говорять, що зазнали насильства.

Ключові висновки

На основі детальних результатів дослідження ОБСЄ зробила низку ключових висновків щодо визнання цієї проблеми та реагування на насильство над жінками. Ці висновки базуються на Стамбульській конвенції та рекомендаціях ООН.

 • Масштаб насильства над жінками та дівчатами у регіонах, охоплених опитуванням, вимагає посилення зусиль щодо імплементації відповідного законодавства та вдосконалення планів дій, які направлені на боротьбу з усіма формами насильства, які зазнають жінки та дівчата.
 • Опитування виявило, що всі жінки, незалежно від їх економічного чи соціального статусу, можуть зазнавати насильства, але деякі групи жінок мають більш високий ризик страждати від насильства. До таких ризиків можна віднести бідність, економічну залежність або наявність дітей.
 • До можливих факторів ризику, які сприяють насильству з боку сексуального партнера, також треба віднести психологічні особливості та поведінку кривдника.
 • Насильство має серйозні фізичні та психологічні наслідки, тому жінки в опитаних регіонах страждають від проблем зі здоров’ям внаслідок насильства.
 • На підставі зібраних даних можна зробити висновок, що жінки не повідомляють про переважну більшість інцидентів, пов’язаних із насильством над ними, у поліцію, і рідко звертаються по допомогу до інших установ.
 • Перешкоди для пошуку допомоги кореняться у суспільних переконаннях, які змушують жінку мовчати та захищати кривдника, а також у відсутності довіри жінок до органів влади, що вони можуть їй допомогти та захистити.
 • Зібрані дані свідчать про те, що більшість жінок не знають, що робити, якщо вони зазнають насильства, і що вони не знають про місцеві спеціалізовані організації, які пропонують підтримку для постраждалих від насильства.
 

[1] Придністровський регіон не був охоплений опитуванням. Однак, було проведено одну дискусію з фокус-групою жінок з цього регіону.

[2] Вибірка в Україні не охоплює Автономну Республіку Крим та непідконтрольні уряду райони Донецької та Луганської областей. Опитування було проведено на основі вибірки, яка представляла доросле населення жінок (2048 жінок у віці 18–74 роки), у тому числі 298 жінок, які проживають поблизу контактної лінії в Донецькій та Луганській областях, для того щоб краще зрозуміти, як конфлікт впливає на явище насильства над жінками.

[3] Усі посилання на Косово, чи то на територію, чи то на інститути, чи то на населення, в цьому тексті слід розуміти відповідно до Резолюції 1244 Ради Безпеки ООН.

Як держави-учасниці ОБСЄ можуть використовувати дані опитування?

 1. Поширювати політику, стратегію та плани дій на національному та місцевому рівнях
 • Використовувати дані для розробки та впровадження національних стратегій та планів дій, як, наприклад, національних планів гендерної рівності, планів боротьби з насильством над жінками та національних планів дій щодо UNSCR 1325
 • Дані опитування та дослідження містять відповідну інформацію для широкого кола міністерств, у тому числі щодо соціальної політики, юстиції, внутрішніх справ, оборони, охорони здоров'я та освіти
 • Представити та обговорити дані в координаційних органах та робочих групах щодо гендерної рівності та протидії гендерному насильству, а також про сектор безпеки та оборони та збройні сили, у парламентських робочих групах та службових зборах
 • Інформуйте бюджети з урахуванням гендерних питань на місцевому, регіональному та національному рівні

 

 1. Для моніторингу та звітності про міжнародні зобов'язання (якщо застосовуються):
 • Звіти до Комітету CEDAW
 • Пекінська платформа дій
 • Національні плани дій щодо UNSCR 1325
 • Цілі сталого розвитку (мета 5 та мета 16)
 • Конвенція GREVIO / Стамбул
 • Європейський індекс гендерної рівності
 • Вимоги звітності НАТО

 

 1. Включіть дані та результати досліджень у комунікації та заходи з підвищення обізнаності

 

 1. Проводьте подальші дослідження з використанням набору даних під керівництвом ОБСЄ
 • Проаналізуйте відмінності у поширеності, звітуванні та наслідках насильства над жінками на субнаціональному рівні та розробіть конкретні рекомендації для цього рівня.

Фотографії з архіву.

Portrait of a woman - purple tilt
Portrait of a woman - blue tilt
Portrait of a woman - yellow tilt
Portrait of a woman - red tilt
Portrait of a woman - teal tilt
Portrait of a woman - blue tilt
Portrait of a woman - purple tilt
Portrait of a woman - blue tilt
Portrait of a woman - yellow tilt
Portrait of a woman - red tilt
Portrait of a woman - teal tilt
Portrait of a woman - blue tilt
Portrait of a woman - purple tilt
Portrait of a woman - blue tilt
Portrait of a woman - yellow tilt
Portrait of a woman - red tilt