Furnizat de OSCE, (https://www.osce.org/secretariat/383829)

Vreau informație

Despre studiul realizat de OSCE privind Bunăstarea și Siguranța Femeilor

Despre ce este acest raport?

Acest raport prezintă constatările regionale comparabile ale Sondajului realizat de OSCE privind Bunăstarea și Siguranța Femeilor, care a fost realizat în 2018 în Albania, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Macedonia de Nord și Serbia, Moldova [1] și Ucraina [2] Cercetarea a fost realizată și în Kosovo. [3]

Studiul OSCE a fost realizat cu scopul de a furniza date comparabile despre diferite forme de violență, înregistrate de către femei, din copilărie și de-a lungul vieții. Cercetarea a examinat violența cu care se confruntă femeile în situații de conflict și non-conflict, precum și impactul pe care violența îl are asupra femeilor, inclusiv consecințele sale pe termen lung. Au fost adresate întrebări privind normele și atitudinile legate de violența împotriva femeilor, pentru a înțelege mai bine cauzele care stau la baza violenței.

Studiul realizat de OSCE dezvăluie o serie de tendințe și constatări despre prevalența violenței împotriva femeilor și fetelor, impactul acesteia, normele sociale și stereotipurile aferente. Care sunt principalele descoperiri?

 • Șaptezeci la sută dintre femei, sau un număr estimat de 16 milioane de femei, au trecut printr-o formă de hărțuire sexuală, urmărire, violență intimă din partea partenerului sau violență din partea non-partenerului (inclusiv violență psihologică, fizică sau sexuală) de la vârsta de 15 ani;
 • Patruzeci și cinci la sută dintre femei, sau aproximativ 10,2 milioane de femei, au suferit de hărțuire sexuală, inclusiv hărțuire on-line;
 • Douăzeci și trei la sută dintre femei, sau aproximativ 4,9 milioane de femei, au fost supuse violenței fizice și/sau sexuale din partea partenerului intim;
 • Optsprezece la sută dintre femei, sau un număr estimat de 4,4 milioane de femei, au suferit de violență fizică și/sau sexuală din partea unui non-partener.

Violența psihologică este cea mai răspândită formă de violență din partea partenerului intim raportată în sondaj, 60% dintre femeile care au fost într-o relație s-au confruntat cu violența din partea partenerului.

Datele studiului sugerează că convingerile  în subzistența feminină, supunerea față de soț și tăcerea privind VIOLENȚEI ÎMPOTRIVA FEMEILOR continuă să persiste în regiuni, și că femeile care au astfel de convingeri sunt mai dispuse să spună că au suferit de violență.

Concluzii cheie

Pe baza constatărilor detaliate ale studiului, OSCE a elaborat o serie de concluzii cheie care sugerează modalități de recunoaștere și reacție la violența împotriva femeilor. Aceste concluzii se bazează pe Convenția de la Istanbul și pe recomandările ONU.

 • Nivelul violenței împotriva femeilor și fetelor din zona reglementată de sondaj necesită eforturi sporite pentru implementarea în legislație și îmbunătățirea planurilor de acțiune care să abordeze toate formele de violență trăite de femei și fete.
 • Studiul constată clar că toate femeile, indiferent de statutul lor economic sau social, pot suferi de violență, însă unele grupuri de femei sunt expuse unui risc mai mare. Aceste riscuri includ sărăcia, dependența din punct de vedere economic sau prezența copiilor.
 • De asemenea, caracteristicile și comportamentul făptuitorilor trebuie luate în considerare ca posibili factori de risc, care contribuie la violența din partea partenerului intim.
 • Violența are un impact fizic și psihic grav, iar femeile din zonele chestionate suferă de probleme de sănătate, ca urmare a experiențelor de violență trăite.
 • În baza datelor colectate, este clar că femeile nu raportează marea majoritate a incidentelor la poliție și că rareori solicită sprijin din partea altor instituții.
 • Barierele în căutarea ajutorului își au rădăcinile în atitudinile care reduc la tăcere femeile și îi protejează pe abuzatori și, de asemenea, în lipsa încrederii femeilor în ajutorul și protecția autorităților.
 • Datele colectate ilustrează faptul că majoritatea femeilor nu știu ce să facă dacă se confruntă cu violența și că nu cunosc organizațiile locale specializate care oferă sprijin în astfel de situații.

[1]          Regiunea Transnistreană nu a fost acoperită de sondaj. Cu toate acestea, a avut loc o discuție de focus grup cu femei din această regiune.

[2]          Eșantionul din Ucraina nu acoperă Republica Autonomă Crimeea sau zonele controlate neguvernamental în regiunile Donețk și Lugansk. Sondajul a fost realizat pe un eșantion reprezentativ al populației adulte de femei (2.048 de femei cu vârsta cuprinsă între 18 și 74 de ani), inclusiv 298 de femei care locuiesc aproape de linia de contact din regiunile Donețk și Lugansk, în efortul de a înțelege mai bine modul în care conflictele afectează violența împotriva femeilor.

[3]          Toate trimiterile la Kosovo în acest text, indiferent dacă sunt axate pe teritoriu, instituții sau populație, ar trebui înțelese în conformitate cu Rezoluția 1244 a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite.

Cum pot să folosească datele din acest raport Statele participante OSCE?

 1. Să informeze despre politicile, strategiile și planurile de acțiune la nivel național și local
 • Să utilizeze datele pentru elaborarea și punerea în aplicare a strategiilor și planurilor naționale de acțiune, cum ar fi planurile naționale de egalitate de gen, planurile de combatere a violenței împotriva femeilor și planurile naționale de acțiune privind UNSCR 1325
 • Datele studiului și cercetările conțin informații relevante pentru un număr mare de ministere, inclusiv în domeniul politicii sociale, justiției, afacerilor interne, apărării, sănătății și educației.
 • Să prezinte și să discute datele în cadrul organismelor de coordonare și grupurilor de lucru privind egalitatea de gen și combaterea violenței bazate pe gen, precum și în sectorul securității și apărării, al forțelor armate, în grupurile de lucru parlamentare și în adunările de partid
 • Să informeze asupra bugetării axate pe gen la nivel municipal, regional și național

 

 1. Pentru monitorizarea și raportarea angajamentelor internaționale (dacă este cazul):
 • Rapoarte către Comisia CEDAW
 • Platforma de Acțiune din Beijing
 • Planurile de acțiune naționale pe UNSCR1325
 • Obiective de Dezvoltare Durabilă (Obiectivul 5 și Obiectivul 16)
 • GREVIO/Convenția de la Istanbul
 • Indicele European al Egalității de Gen
 • Cerințele de raportare NATO

 

 1. Să includă datele și rezultatele cercetării în activități de comunicare și creștere a gradului de conștientizare

 

 1. Cercetări ulterioare folosind datele din studiul realizat de OSCE
 • Să analizeze diferențele de prevalență, raportare și impact al violenței împotriva femeilor la nivel subnațional și să pregătească recomandări specifice fiecărui nivel.

Fotografii de stoc. Realizate cu modele.

Portrait of a woman - purple tilt
Portrait of a woman - blue tilt
Portrait of a woman - yellow tilt
Portrait of a woman - red tilt
Portrait of a woman - teal tilt
Portrait of a woman - blue tilt
Portrait of a woman - purple tilt
Portrait of a woman - blue tilt
Portrait of a woman - yellow tilt
Portrait of a woman - red tilt
Portrait of a woman - teal tilt
Portrait of a woman - blue tilt
Portrait of a woman - purple tilt
Portrait of a woman - blue tilt
Portrait of a woman - yellow tilt
Portrait of a woman - red tilt