Priređeno od strane OSCE-a, (https://www.osce.org/secretariat/383829)

Želim informacije

O OSCE istraživanju o dobrobiti i sigurnosti žena

 

O čemu se radi u izvještaju?

Ovaj izvještaj prikazuje međuregionalne, uporedne rezultate OSCE istraživanja o dobrobiti i sigurnosti žena, koje je provedeno 2018. godine u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji, Moldaviji [1] i Ukrajini [2] Istraživanje je također provedeno na Kosovu. [3]

OSCE istraživanje provedeno je s ciljem pružanja uporednih podataka o različitim oblicima nasilja koje su žene doživjele u djetinjstvu i tokom njihovog života. Istraživanje je ispitavalo nasilje koje su žene doživjele u konfliktnim i nekonfliktnim situacijama, kao i utjecaj nasilja na žene, uključujući njegove trajne posljedice. Postavljena su pitanja o normama i stavovima povezanim sa nasiljem nad ženama kako bi bolje razumjeli temeljne uzroke nasilja.

OSCE istraživanje otkriva brojne trendove i rezultate o rasprostranjenosti nasilja nad ženama i djevojčicama, njegovom utjecaju, socijalnim normama i stereotipima. Koji su glavni rezultati?

 • Sedamdeset posto žena ili procijenjeni broj od 16 miliona žena doživjelo je neki oblik seksualnog uznemiravanja, proganjanja, nasilja od strane intimnog partnera ili ne-partnera (uključujući psihičko, fizičko ili seksualno nasilje) od svoje 15. godine života;
 • Četrdeset i pet posto žena ili otprilike 10,2 miliona žena doživjelo je seksualno uznemiravanje, uključujući i uznemiravanje putem interneta;
 • Dvadeset i tri posto žena ili otprilike 4,9 milijuna žena, doživjelo je fizičko i / ili seksualno nasilje intimnog partnera;
 • Osamnaest posto žena ili procijenjeni broj od 4,4 miliona žena doživjelo je fizičko i / ili seksualno nasilje od strane ne – partnera.

 

Psihološko nasilje je najrasprostranjeniji oblik nasilja od strane intimnog partnera koje je navedeno u istraživanju, a 60% žena koje su bile u vezi su to doživjele od strane partnera.

Podaci iz istraživanja sugeriraju da vjerovanja u žensku potčinjenost, supružničku poslušnost i šutnju koja prati nasilje nad ženama i dalje postoje u regiji i da će žene koje imaju takva uvjerenja vjerovatno reći da su doživjele nasilje.

Glavni zaključci

Na osnovu detaljnih rezultata istraživanja, OSCE je sačinio niz bitnih zaključaka koji sugeriraju načine prepoznavanja i reagovanja na nasilje nad ženama. Ovi zaključci temelje se na Istanbulskoj konvenciji i preporukama tijela UN-a.

 • Opseg nasilja nad ženama i djevojčicama u području obuhvaćenom istraživanjem zahtijeva pojačane napore na provedbi zakona i poboljšanju akcionih planova koji će se baviti svim oblicima nasilja koje doživljavaju žene i djevojčice.
 • Istraživanje jasno pokazuje da sve žene, bez obzira na njihov ekonomski ili socijalni status, mogu doživjeti nasilje, međutim neke žene su izložene većem riziku. Ti rizici uključuju siromaštvo, ekonomsku ovisnost ili djecu.
 • Karakteristike i ponašanje počinitelja takođe se mora uzeti u obzir kao mogući faktori rizika koji pridonose nasilju intimnog partnera.
 • Nasilje ima ozbiljan fizički i psihički utjecaj, a žene na istraživanim mjestima trpe zdravstvene probleme kao rezultat preživljavanja nasilja.
 • Na osnovu prikupljenih podataka, jasno je da žene ne prijavljuju veliku većinu incidenata policiji i da rijetko traže podršku od drugih institucija.
 • Prepreke pri traženju pomoći ukorijenjene su u stavovima koji utišavaju žene i štite nasilnike, kao i u nedostatku povjerenja žena u vlasti koje trebaju da im pomognu i da ih zaštite.
 • Prikupljeni podaci pokazuju da većina žena ne zna šta učiniti ako doživi nasilje i da nisu svjesne lokalnih specijaliziranih organizacija koje nude podršku.
 

[1] Regija Pridnjestrovlja nije obuhvaćena istraživanjem. Međutim, održana je jedna fokus grupa sa ženama iz ove regije.

[2] Uzorak u Ukrajini ne pokriva Autonomnu Republiku Krim ni područja koja nisu pod kontrolom države u regijama Donjecka i Luganska. Istraživanje je provedeno na uzorku koji je predstavljao populaciju odraslih žena (2.048 žena u dobi od 18 do 74 godine), uključujući 298 žena koje žive blizu linije razgraničenja u regiji Donjeck i Lugansk, a sve u namjeri da se bolje razumije kako sukob utječe na nasilje protiv žena.

[3] Sve preporuke za Kosovo, bilo da se radi o teritoriji, institucijama ili stanovništvu, u ovom tekstu treba razumjeti u potpunosti u skladu s Rezolucijom 1244 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija.

Kako države članice OSCE-a mogu koristiti podatke iz istraživanja?

 1. Uključiti u politike, strategije i akcione planove na nacionalnom i lokalnom nivou
 • Koristiti podatke za izradu i provedbu nacionalnih strategija i akcionih planova, poput nacionalnih planova za rodnu ravnopravnost, planova za borbu protiv nasilja nad ženama i nacionalnih akcionih planova za UNSCR 1325
 • Podaci istraživanja sadrže relevantne informacije za širok spektar ministarstava, uključujući socijalnu politiku, pravosuđe, unutrašnje poslove, odbranu, zdravstvo i obrazovanje
 • Prezentirati i raspravljati o podacima unutar  koordinacijskih tijela, radnih grupa o rodnoj ravnopravnosti i borbi protiv rodno zasnovanog nasilja, kao i u sigurnosnom i odbrambenom sektoru ali i u oružanim snagama, te u parlamentarnim radnim grupama i skupinama
 • Uključiti u budžete vezane za rodnu tematiku na općinskom, pokrajinskom i nacionalnom nivou

 

 1. Za praćenje i izvještavanje o međunarodnim obavezama (ako je primjenjivo):
 • Izvještaji CEDAW Komitetu
 • Pekinška platforma za djelovanje
 • Nacionalni akcioni planovi vezani za UNSCR 1325
 • Ciljevi održivog razvoja (Cilj 5 i Cilj 16)
 • GREVIO/Istanbulska konvencija
 • Europski index rodne ravnopravnosti
 • Zahtjevi za NATO izvjštavanje

 

 1. Uključiti podatke i rezultate istraživanja u komunikaciji i aktivnostima u smjeru podizanja svijesti

 

 1. Dalje korištenje istraživanja koristeći skup podataka iz OSCE istraživanja
 • Analizirati razlike u učestalosti, prijavljivanju i utjecaju nasilja nad ženama na subnacionalnom nivou i razviti posebne preporuke na tom nivou.

Fotografije na kojoj poziraju modeli su iz arhive.

Portrait of a woman - purple tilt
Portrait of a woman - blue tilt
Portrait of a woman - yellow tilt
Portrait of a woman - red tilt
Portrait of a woman - teal tilt
Portrait of a woman - blue tilt
Portrait of a woman - purple tilt
Portrait of a woman - blue tilt
Portrait of a woman - yellow tilt
Portrait of a woman - red tilt
Portrait of a woman - teal tilt
Portrait of a woman - blue tilt
Portrait of a woman - purple tilt
Portrait of a woman - blue tilt
Portrait of a woman - yellow tilt
Portrait of a woman - red tilt